Specyfikacja techniczna

Typ Ciśnienie sprężonego powietrza (We) Ilość wytworzonego azotu Pobór powietrza na wejściu
Model bar g psi g Nmc/h cuft/h Nmc/h cuft/h
NTS J 10 PK 6 87,0 7,9 278,9 20,6 727,4
7 101,5 9,2 324,9 24,0 847,4
8 116,0 10,6 374,3 27,4 967,5
9 130,5 12,2 430,8 31,8 1122,9
10 145,0 13,2 466,1 34,3 1211,1
NTS J 20 PK 6 87,0 12,8 452,0 33,3 1175,8
7 101,5 14,9 526,1 38.8 1370,0
8 116,0 17,1 603,8 44,4 1567,8
9 130,5 19,2 678,0 51,9 1832,6
10 145,0 21,3 752,1 57,6 2033,9